Znaczenie instytucji domniemania właściwości w polskim systemie prawnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Znaczenie instytucji domniemania właściwości w polskim systemie prawnym

Abstrakt

Jedną z instytucji prawnych stosowanych w polskim systemie prawnym jest instytucja domniemania właściwości. Opiera sie na wskazaniu domniemania kompetencji danego organu w ogreślonej dziedzinie. Pozwala na możliwość działania organów państwa poprzez założenie, że jeżeli dany zakres spraw nie pozostał enumeratywnie wskazany dla innego organu, to norma prawna dając podstawę dla rozstrzygnięć przez dany organ czy instytucje państwa, korzystając z instytucji domniemania pozwala na podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie bez dodatkowej koniecznośći wskazywania każdego zakresu spraw.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Stawiać pytania, szukać odpowiedzi strony 338 - 344
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Majewski R.: Znaczenie instytucji domniemania właściwości w polskim systemie prawnym// Stawiać pytania, szukać odpowiedzi/ ed. pod red. Andrzeja Chodubskiego i Ewy Polak. Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, s.338-344
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi