Znaczenie sektora usług w gospodarce polskiej - analiza z wykorzystaniem tablicy przepływów miedzygałęziowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Znaczenie sektora usług w gospodarce polskiej - analiza z wykorzystaniem tablicy przepływów miedzygałęziowych

Abstrakt

sektor usług stanowi najważniejszy strukturalny komponent polskiej gospodarki. dotychczasowe analizy roli sektora usług w polsce koncentrują się wokół analizy udziału całego sektora usług lub podsektorów usługowych w tworzeniu pkb czy też w generowaniu wartości dodanej i zatrudnienia. podejście takie nie daje pełnego obrazu co do roli tego sektora w gospodarce. dlatego też autorka postanowiła wykorzystać dostępne dla gospodarki polskiej macierze przepływów międzygałęziowych w celu oszacowania bezpośredniego i pośredniego wpływu sektora usług na gospodarkę polską. ponadto, autorka zidentyfikowała sektory kluczowe w gospodarce polskiej pod względem intensywności wykorzystywania usług.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 33 - 44,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Olczyk M.: Znaczenie sektora usług w gospodarce polskiej - analiza z wykorzystaniem tablicy przepływów miedzygałęziowych// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. Nr 168 (2011), s.33-44
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi