Znaczenie sieci współpracy dla rozwoju firm, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w zakresie innowacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Znaczenie sieci współpracy dla rozwoju firm, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w zakresie innowacji

Abstrakt

W niniejszym artykule autorka omawia motywy tworzenia klastrów, wskazuje na mierniki wykorzystywane do pomiaru bezpośredniej i pośredniej działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, akcentując znaczenie sieci współpracy dla rozwoju firm w klastrach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Szerenos A.: Znaczenie sieci współpracy dla rozwoju firm, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w zakresie innowacji// Przemysł Drzewny.. -., nr. nr 3 (2008), s.11-13
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi