Znaczenie standardów klasyfikacji towarów i usług dlafunkcjonowania światowego handlu elektronicznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Znaczenie standardów klasyfikacji towarów i usług dlafunkcjonowania światowego handlu elektronicznego

Abstrakt

Handel e-commerce wymusił ustanowienie wielu standardów umożliwiających dziś wymianę danych transakcyjnych pomiędzy sprzedawcą i nabywcą. I chociaż automatyzacja procesów handlowych jest faktem, to sama zawartość transakcji - w szczególności informacja o przedmiocie transakcji, czyli towarach i usługach - nie podlegała długo żadnej standaryzacji. Wiele firm klasyfikuje swój asortyment według własnych reguł. Istnieją jednak standardy globalne nabierające coraz większego znaczenia dla światowego handlu elektronicznego. W artykule przedstawiono takie standardy, opisując jednocześnie studium przypadku firmy handlowej wdrażającej je.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Electronic Commerce : technologie, komunikacja, zagadnienia społeczne strony 57 - 66
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Sitek T.: Znaczenie standardów klasyfikacji towarów i usług dlafunkcjonowania światowego handlu elektronicznego// Electronic Commerce : technologie, komunikacja, zagadnienia społeczne/ ed. red. nauk. Zbigniew Tomczak i Jacek Wachowicz ; JIB E-Consulting, Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: JIB e-consulting, 2006, s.57-66
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi