Zobowiązania finansowe gospodarstw domowych i ich wpływ na aktywa finansowe tych podmiotów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zobowiązania finansowe gospodarstw domowych i ich wpływ na aktywa finansowe tych podmiotów

Abstrakt

Na aktywa finansowe netto gospodarstw wpływają zarówno zgromadzone przez nie oszczędności, jak również zobowiązania, będące skutkiem korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania potrzeb tych podmiotów. W niniejszym rozdziale monografii przedstawiono najistotniejsze przyczyny zaciągania zobowiązań przez gospodarstwa domowe oraz możliwości wykorzystania kredytów i pożyczek w ich zaspokajaniu. Analizie poddano wielkość, strukturę i dynamikę kredytów i pożyczek udzielonych tym podmiotom przez monetarne instytucje finansowe. Ze względu na to, że jedną z przyczyn zaciągania kredytów jest korzystanie z kart płatniczych, omówiono również wykorzystanie instrumentów rynku usług finansowych w zaspokajaniu popytu na pieniądz. Przedstawioną problematykę zwieńczono analizą rosnącego zadłużenia gospodarstw domowych w latach 1996-2008 i związanego z nim ryzyka.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Gospodarstwa domowe, ich oszczędności i zobowiązania : monografia Katedry Finansów strony 82 - 106
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Mazurek-Krasodomska E.: Zobowiązania finansowe gospodarstw domowych i ich wpływ na aktywa finansowe tych podmiotów// Gospodarstwa domowe, ich oszczędności i zobowiązania : monografia Katedry Finansów/ ed. [red. nauk.Ewa Mazurek-Krasodomska] ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: Katedra Finansów. WZiE PG, 2008, s.82-106
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi