Zobrazowania w ultrasonografii - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zobrazowania w ultrasonografii

Abstrakt

Omówiono zagadnienia powstawania współczesnych zaawansownych form zobrazowańultrasonograficznych w aspekcie technicznych i technologicznych możliwościich opracowania i aplikacji w produkowanym sprzęcie, ze wskazaniem harmoni-cznego rozwoju tych możliwości we wszystkich dziedzinach naukowych, techni-cznych i technologicznych mających zastosoawanie w konstrukcji ultrasonogra-fów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna2000. Tom 8 : Obrazowanie biomedyczne strony 417 - 443
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi