Źródła finansowania przedsiębiorstw na międzynarodowych rynkach finanso- wych. W: Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty procesów decyzyjnych w za- rządzaniu finansami przedsiębiorstw. Monografia Katedry Finansów nr 1. Gdańsk: Kated. Finan. Wydz. Zarz. i Ekon. P. Gdań.**2003 s.65-74, 2 rys. 2 tab. bibliogr.6 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Źródła finansowania przedsiębiorstw na międzynarodowych rynkach finanso- wych. W: Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty procesów decyzyjnych w za- rządzaniu finansami przedsiębiorstw. Monografia Katedry Finansów nr 1. Gdańsk: Kated. Finan. Wydz. Zarz. i Ekon. P. Gdań.**2003 s.65-74, 2 rys. 2 tab. bibliogr.6 poz.

Abstrakt

Jedną z podstawowych decyzji, jakie podejmuje zarząd przedsiębiorstwa, jestwybór źródła jego finansowania. Jeżeli popyt na pieniądz zgłaszany przezprzedsiębiorstwo przekracza możliwości krajowego rynku finansowego, może onoposzukiwać nowych źródeł finansowania na rynku międzynarodowym. Artykuł oma-wia wybrane instrumenty tego rynku oraz instytucje międzynarodowe finansują-ce rozwój przedsiębiorstw.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi