Źródła i wybrane metody ograniczania zakłóceń w systemach automatyki z napędami przekształtnikowymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Źródła i wybrane metody ograniczania zakłóceń w systemach automatyki z napędami przekształtnikowymi

Abstrakt

Problem emisyjności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych stosowanych we współczesnych sieciach zasilających jest zagadnieniem bardzo istotnym i wymagającym niejednokrotnie zaangażowania znacznych nakładów technicznych w celu jego ograniczenia. Ekranowanie urządzeń i przewodów o znacznych poziomach emisji elektromagnetycznej stanowi jedną z podstawowych metod rozwiązywania problemów zakłóceń elektromagnetycznych, szczególnie w środowiskach z urządzeniami o bardzo zróżnicowanych poziomach emisyjności i odporności, do których należą współczesne systemy automatyki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Wiadomości Elektrotechniczne nr R. 74,
ISSN: 0043-5112
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Łuszcz J.: Źródła i wybrane metody ograniczania zakłóceń w systemach automatyki z napędami przekształtnikowymi// Wiadomości Elektrotechniczne. -Vol. R. 74., nr. nr 5 (2006),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi