Źródła informacji najczęściej wykorzystywane przez młodych konsumentów podczas podejmowania decyzji nabywczych w Internecie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Źródła informacji najczęściej wykorzystywane przez młodych konsumentów podczas podejmowania decyzji nabywczych w Internecie

Abstrakt

Z każdym rokiem w Polsce zwiększa się odsetek Polaków dokonujących zakupów w Sieci. Konsumentowi łatwiej jest znaleźć informację, ponieważ w wielu przypadkach dzięki Internetowi zniknęły trudności w dostępie do niej. Osłabienie skuteczności tradycyjnych środków przekazu prowadzi do szukania alternatywnych i wiarygodnych sposobów docierania do klientów. Dlatego tak istotną sprawą w procesie skutecznego przesyłania informacji do konsumentów jest pozyskanie źródeł nieformalnych, takich jak osoby z bliskiego otoczenia - rodzina, znajomi czy współpracownicy. Konsumenci poszukujący najlepszych ofert na rynku są zainteresowani opiniami i doświadczeniami innych konsumentów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomiczne Problemy Usług nr nr 594, strony 175 - 186,
ISSN: 1640-6818
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Brzozowska-Woś M.: Źródła informacji najczęściej wykorzystywane przez młodych konsumentów podczas podejmowania decyzji nabywczych w Internecie// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług. -Vol. nr 594., nr. nr 54 (2010), s.175-186
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi