Źródła skojarzone zasilane paliwem gazowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Źródła skojarzone zasilane paliwem gazowym

Abstrakt

Omówiono znaczenie stosowania w energetyce i ciepłownictwie skojarzonej gospodarki cieplno-elektrycznej. Wskazano, że umożliwia ona stosowanie sprężarkowych pomp grzejnych do efektywnego zagospodarowania lokalnych niaskotemperaturowych zasobów energii odpadowej i ze źródeł odnawialnych. Przedstawiono pojęcie generacji rozproszonej oraz wskazano typowe przykłady technologii stosowanych w źródłach rozproszonych. Podano główne przyczyny zainteresowania nimi i rozwoju tych technologii. Scharakteryzowano, ostatnio zrealizowane w krajowym ciepłownictwie, wybrane przykłady zastosowań skojarzonych źródeł rozproszonych, zasilanych różnorodnym paliwem gazowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 34, strony 2 - 7,
ISSN: 0137-3676
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kubski P.: Źródła skojarzone zasilane paliwem gazowym// Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. -Vol. 34., nr. 4 (2003), s.2-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi