Zrównoważona rewitalizacja „modelowego” terenu zdegradowanego z wykorzystaniem rozwiązań projektu Unii Europejskiej Hombre - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zrównoważona rewitalizacja „modelowego” terenu zdegradowanego z wykorzystaniem rozwiązań projektu Unii Europejskiej Hombre

Abstrakt

Rosnąca liczba terenów zdegradowanych stanowi rosnący problem wielu krajów w Europie i na świecie. Celem pracy jest przedstawienie koncepcji zrównowazonej rewitalizacji modelowego terenu zdegradowanego w oparciu o narzędzia opracowane w ramach projektu HOMBRE (VII EU PR). Koncepcja koncentruje się na osiągnięciu najwyższych możliwych zysków ekonomicznych uwzgledniając zasady zrównowazonego rozwoju i potrzeby lokalnej społeczności. W celu rozwiązania głównych problemów terenu zdegradowanego oraz jego najbliższego otoczenia zaproponowano trzy pociągi technologiczne oraz odpowiednio dobrane okna operacyjne. Ponadto opisano również sposób doboru wskaźników sukcesu na potrzeby monitorowania skutków rewitalizacji. Przedstawiona koncepcja jest przykładem innowacyjnego rozwiązania problemów, które napotyka rewitalizacja.

Autorzy (2)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Innowacyjne rozwiązanie rewitalizacji terenów zdegradowanych. - Tom 7 strony 165 - 182
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Malina G., Gumuła-Kawęcka A.: Zrównoważona rewitalizacja „modelowego” terenu zdegradowanego z wykorzystaniem rozwiązań projektu Unii Europejskiej Hombre// W : Innowacyjne rozwiązanie rewitalizacji terenów zdegradowanych. - Tom 7/ ed. Jan Skowronek Katowice: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 2015, s.165-182
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi