Zrównoważone formy funkcjonowania miasta i jego otoczenia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zrównoważone formy funkcjonowania miasta i jego otoczenia

Abstrakt

W artykule przedstawiony jest przegląd koncepcji równoważenia miasta i jego otoczenia. W szczególności omówiona jest idea miasta zwartego, miejskiej wioski, nowego urbanizmu, permaculture, jurydyki.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Górka A.: Zrównoważone formy funkcjonowania miasta i jego otoczenia// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi