Zróżnicowanie regionalne jakość kapitału ludzkiego a gospodarka oparta na wiedzy i tworzenie społeczeństwa informacyjnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zróżnicowanie regionalne jakość kapitału ludzkiego a gospodarka oparta na wiedzy i tworzenie społeczeństwa informacyjnego

Abstrakt

W rozdziale przedstawiono analizę wskaźników opisującychgospodarkę opartą na wiedzy (GOW). Przedstawiono wskaźnik GOW wwymiarze regionalnym, dla poszczególnych województw w Polsce iporównano go z syntetycznym wskaźnikiem jakości kapitału ludzkiego(WJKL) obliczonym również dla województw.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Electronic Commerce : technologie, komunikacja, zagadnienia społeczne strony 91 - 99
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Downar-Zapolska R.: Zróżnicowanie regionalne jakość kapitału ludzkiego a gospodarka oparta na wiedzy i tworzenie społeczeństwa informacyjnego// Electronic Commerce : technologie, komunikacja, zagadnienia społeczne/ ed. red. nauk. Zbigniew Tomczak i Jacek Wachowicz ; JIB E-Consulting, Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: JIB E-consulting, 2006, s.91-99
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi