Zróżnicowanie w poziomie rozwoju podregionów NTS 3 w północnym regionie Polski - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zróżnicowanie w poziomie rozwoju podregionów NTS 3 w północnym regionie Polski

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie poziomów rozwoju podregionów tworzących, zgodnie z klasyfikacją NUTS, region północny Polski. Początkowo w pracy omówiono klasyfikację NUTS, zarówno w prawodawstwie unijnym, jak i polskim. Następnie scharakteryzowano pojęcie rozwoju regionalnego i przedstawiono najczęściej pojawiające się interpretacje tego terminu. W dalszej części skupiono się na metodologii badań, które opierały się na analizie pięciu zmiennych: stopy bezrobocia, PKB na mieszkańca, zmianie PKB w czasie, ogólnej wartości PKB dla podregionu oraz liczbie ludności. Do obliczeń, poza jednym wyjątkiem, wykorzystano uśrednione dane z 4 lat (2004-2007 lub 2005-2008). Kompleksowa ocena rozwoju bazowała na medianie każdego ze wskaźników. W jej wyniku stwierdzono, że zasadniczy wpływ na poziom rozwoju mają duża miasta zlokalizowane na terenie podregionów, przy czym lokomotywami rozwoju są stolice województw.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Europa Regionum nr T. 13, R. 2010, strony 107 - 119,
ISSN: 1428-278X
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Sekuła A.: Zróżnicowanie w poziomie rozwoju podregionów NTS 3 w północnym regionie Polski// Europa Regionum. -Vol. T. 13, R. 2010., (2011), s.107-119
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi