Zrozumieć drgania - pomiary sił działających na podłoże maszyny - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zrozumieć drgania - pomiary sił działających na podłoże maszyny

Abstrakt

Artykuł dotyczy doświadczalnej oceny sił oddziaływania dynamicznego maszyny na podłoże. Przedyskutowano możliwości i ograniczenia zastosowania do tej oceny pomiarów drgań, odkształceń i sił. Scharakteryzowano współczesne sensory odkształceń i różne odmiany siłomierzy. Opisano sposób wykorzystania zestawu jednoskładowych siłomierzy tensometrycznych do pomiaru dwóch składowych sił reakcji pomiędzy maszyną a podłożem. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiaru i analizy sił oddziaływania dynamicznego, których celem była ocena stanu wyrównoważenia wirujących podzespołów maszyny.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Chemia Przemysłowa strony 81 - 86,
ISSN: 1734-8013
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Blacharski W.: Zrozumieć drgania - pomiary sił działających na podłoże maszyny// Chemia Przemysłowa. -., nr. 3 (2014), s.81-86
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi