Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych jako element polityki podatkowej w stosunku do sektora MŚP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych jako element polityki podatkowej w stosunku do sektora MŚP

Abstrakt

Artykuł opisuje zagadnienia związane z polską polityką podatkową w zakresie podatku PIT od przychodów ewidencjonowanych ze szczególnym uwzględnieniem sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sektor MŚP jest istotnym elementem gospodarki wielu krajów na świecie. Również w Polsce najmniejsze firmy pełnią istotną rolę społeczno-ekonomiczną. Warto bowiem zaznaczyć, iż to właśnie te podmioty mają znaczący wpływ na wielkość PKB w kraju, sektor ten obejmuje około 99% wszystkich firm z terenu całej Unii Europejskiej. Niejednokrotnie, przedsiębiorstwa te muszą borykać się jednak z problemem nieprecyzyjnych i niejasnych przepisów podatkowych, które tworzą system podatkowy. Przedsiębiorstwa sektora MŚP powinny bowiem, ze względu na swój wkład i rolę w gospodarce, być traktowane szczególnie, co przejawiać się może chociażby w realizowanej przez państwo polityce podatkowej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie szczególnej roli sektora MŚP z odwołaniem do prowadzonej przez państwo polityki podatkowej względem mikro, małych i średnich firm ze szczególnym uwzględnieniem zryczałtowanego podatku od niektórych dochodów osiąganych przez przedsiębiorców. Ta bowiem forma opodatkowania stanowi preferencję o charakterze podatkowym skierowaną do przedsiębiorstw MŚP. Przyjęta przez autora metoda badawcza obejmuje studia literaturowe oraz analizę danych statystycznych, publikowanych przez urzędy statystyczne, administrację podatkową, a także specjalistyczne podmioty badawcze.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie nr 19, strony 271 - 281,
ISSN: 1733-2486
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kasprzak P.: Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych jako element polityki podatkowej w stosunku do sektora MŚP// Przedsiębiorczość i Zarządzanie. -Vol. 19., nr. 7/III (2018), s.271-281
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 69 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi