Zużycie ostrzy pił trakowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zużycie ostrzy pił trakowych

Abstrakt

kinematyka pilarek ramowych sprawia, że każde ostrze piły trakowej oddziela materiał o innym przekroju warstwy skrawanej. Odmienne warunki pracy poszczególnych ostrzy piły trakowej powodują, że ich zużycie jest zróżnicowane. Znajomość formy i rozkładu wartości zużycia kolejnych ostrzy w pile trakowej daje możliwość lepszego diagnozowania ich przydatność i do pracy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przemysł Drzewny nr 54, strony 20 - 22,
ISSN: 0373-9856
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wasielewski R., Orłowski K.: Zużycie ostrzy pił trakowych// Przemysł Drzewny. -Vol. 54., nr. 5 (2003), s.20-22
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi