Zwalczanie bakterii nitkowatych Nocardia w Kielnie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zwalczanie bakterii nitkowatych Nocardia w Kielnie

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań nad efektywnością zwalczania bakterii Nocardia za pomocą w gminnej oczyszczalni ścieków w Kielnie. W badaniach zastosowano dwa reagenty: blendę (zawierającą polichlorek glinu i polimer kationowy) w dawce 3 g Al3+/(kgs.m.d), oraz BC-100 PL (będący preparatem soli nieorganicznych i polimerów organicznych) w początkowej dawce 135 mg/dm3 ścieków a następnie 1 g/(kgs.m.d). Uzyskane wyniki wykazały, że blenda jedynie w nieznacznym stopniu ograniczyła liczebność bakterii Nocardia. Drugi z zastosowanych reagentów (BC-100 PL) umożliwił natomiast całkowite wyeliminowanie tych mikroorganizmów z biocenozy osadu czynnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Czerwionka K.: Zwalczanie bakterii nitkowatych Nocardia w Kielnie// Przegląd Komunalny.. -., nr. nr 12 (2006), s.40-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 75 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi