Związki biogenne w osadach ściekowych - zagrożenie dla wód powierzchniowych- badania modelowe. W: I Kongres Inżynierii Środowiska. Materiały. Pod red. M. R. Dudzińskiej, A. Pawlowskiego. Lublin: Komit. Inż. Środow. PAN**2002 s. 533-543, 8 rys. 3 tab. bibliogr. 6 poz. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk vol. 11.Opublikowano w 2003 r. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Związki biogenne w osadach ściekowych - zagrożenie dla wód powierzchniowych- badania modelowe. W: I Kongres Inżynierii Środowiska. Materiały. Pod red. M. R. Dudzińskiej, A. Pawlowskiego. Lublin: Komit. Inż. Środow. PAN**2002 s. 533-543, 8 rys. 3 tab. bibliogr. 6 poz. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk vol. 11.Opublikowano w 2003 r.

Abstrakt

Gospodarka osadowa w Polsce była przez wiele lat była problemem marginalnym. Obecnie zgodnie z ustawą o odpadach osady ściekowe zostały zakwalifikowane do odpadów. Jako odpady powinny zatem być poddane odzyskowi - poprzez stosowanie - lub unieszkodliwianiu - realizowanemu np. na drodze ich termicznego przekształcania. Warunki, jakie muszą być spełnione przy stosowaniu osadów ściekowych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych.Wiele pozycji literaturowych poddaje jednak w wątpliwość celowość i wartości ekologiczne stosowania osadów ściekowych. Różne opinie na ten temat są związane z zawartością w osadach ściekowych substancji nieobojętnych dla środowiska, m.in. metali ciężkich oraz mikroorganizmów patogennych. Z drugiej strony osady ściekowe są bogatym źródłem związków o walorach nawozowych. W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad wymywaniem z ustabilizowanych osadów ściekowych związków biogennych oraz ich dalszy transport w ośrodku gruntowym w strefie aeracji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 81 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi