Związki biologicznie aktywne w żywności i napojach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Związki biologicznie aktywne w żywności i napojach

Abstrakt

Już od dłuższego czasu daje się zauważyć wzrost zainteresownia związkami biologicznie aktywnymi w żywności (szczególnie pochodzenia roślinnego) oraz napojach i sokach. W wielu ośrodkach naukowych trwają badania ukierunkowane na określenie aktywności przeciwutleniającej badanych próbek oraz oznaczenie zawartości polifenoli i innych związków o właściwościach przeciwutleniających (m.in. witaminy C oraz tokoferoli). W pracy przedstawiono informacje o właściwościach i funkcjach związków o charakterze antyutleniaczy oraz rodzajach metod i technik analitycznych, które są wykorzystywane do pomiaru aktywności przeciwutleniającej oraz wykrycia i określenia poziomu zawartości związków aktywnych biologicznie. Przedstawiono klasyfikację tych procedur wraz z ich charakterystyką.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka nr 3, strony 48 - 54,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Nosal N., Namieśnik J.: Związki biologicznie aktywne w żywności i napojach// Analityka : Nauka i Praktyka. -Vol. 3., (2015), s.48-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 159 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi