Związki organiczne, ich źródła emisji i wpływ na jakość powietrza wewnętrznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Związki organiczne, ich źródła emisji i wpływ na jakość powietrza wewnętrznego

Abstrakt

Całkowite wyeliminowanie związków organicznych z powietrza wewnętrznego jest niemożliwe. Z tego powodu oprócz prognozowana poziomu stężeń analitów z grupy lotnych związków organicznych na podstawie znajomości parametrów kształtujących jakość powietrza wewnętrznego konieczna jest również kontrola poziomu stężeń tych związków w powietrzu wewnętrznym. Scharakteryzowanie składu chemicznego zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego oraz monitorowanie poziomu stężeń, na którym zanieczyszczenia te występują może przyczynić się do identyfikacji i ewentualnej likwidacji potencjalnych źródeł emisji zanieczyszczeń poprawiając tym samym jakość powietrza wewnętrznego.Scharakteryzowanie materiałów wewnętrznych pod względem całkowitej zawartości lotnych związków organicznych oraz wielkości strumienia emisji lotnych związków organicznych przyczynić się może do zadbania o jakość powietrza wewnętrznego już na etapie projektowania budynku, poprzez wybór materiałów charakteryzujących się mniejszą zawartością, a w konsekwencji niższą emisją analitów z grupy lotnych związków organicznych do powietrza wewnętrznego.Poznanie i scharakteryzowanie źródeł emisji zanieczyszczeń jest więc pierwszym krokiem w kierunku poprawy jakości życia użytkowników pomieszczeń zamkniętych. Poprzez poprawę jakości powierza, w którym spędzamy ponad 80 % naszego życia przyczynimy się również do poprawy zdrowotności społeczeństwa.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce 2007 strony 233 - 254
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Zabiegała B.: Związki organiczne, ich źródła emisji i wpływ na jakość powietrza wewnętrznego// Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce 2007/ ed. red. J. Sowa, M. Mijakowski. Warszawa: Wydział Inżynierii Środowiska Polit. Warsz., 2008, s.233-254
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 259 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi