Zwiększanie dokładności estymacji położenia obiektów w systemie nawigacji inercyjnej poprzez wykorzystanie radiowych pomiarów odległości. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zwiększanie dokładności estymacji położenia obiektów w systemie nawigacji inercyjnej poprzez wykorzystanie radiowych pomiarów odległości.

Abstrakt

W artykule przedstawiono budowę oraz działanie opraco-wywanego systemu nawigacji inercyjnej wspomaganej radiowymi pomiarami odległości. Przeprowadzone badania miały na celu zwiększenie dokładności estymacji położenia obiektów poprzez opracowanie własnych algorytmów hy-brydowej nawigacji inercyjnej. Rozwiązanie jest przezna-czone do monitorowania poruszających się obiektów w środowiskach trudnych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 341 - 344,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Rajchowski P.: Zwiększanie dokładności estymacji położenia obiektów w systemie nawigacji inercyjnej poprzez wykorzystanie radiowych pomiarów odległości.// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 4 (2015), s.341-344
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi