Zwiększanie zasięgu szerokopasmowej komunikacji morskiej z wykorzystaniem heterogenicznego systemu transmisji wieloskokowej

Abstrakt

Na obszarach znajdujących się poza zasięgiem zainstalowanej na lądzie infrastruktury dostępowej system netBaltic wykorzystuje mechanizmy heterogenicznej, samoorganizującej się sieci kratowej o transmisji wieloskokowej. Rozwiązanie to umożliwia jednostkom wyposażonym w terminale systemu zachowanie możliwości komunikacji zarówno z infrastrukturą lądową, jak i innymi jednostkami daleko poza zasięgiem bezpośredniej komunikacji, zapewnianej przez zainstalowane na pokładzie urządzenia transmisyjne, dzięki pośrednictwu innych, podobnie wyposażonych, jednostek. Dzięki podjętym decyzjom projektowym, system jest w stanie przezroczyście wykorzystać w tym celu praktycznie dowolne techniki transmisyjne, zdolne do przenoszenia ruchu IPv6. W artykule przedstawiono motywację decyzji o zastosowaniu powyższego rozwiązania w systemie netBaltic, wraz z krótką charakterystyką wykorzystanych w tym celu mechanizmów. Wskazano ponadto zalety przyjętego rozwiązania oraz możliwe scenariusze jego zastosowania.

Cytowania

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w: Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 47 - 54,
ISSN: 1230-3496
Język: polski
Rok wydania: 2018
Opis bibliograficzny: Gierłowski K.: Zwiększanie zasięgu szerokopasmowej komunikacji morskiej z wykorzystaniem heterogenicznego systemu transmisji wieloskokowej// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 2-3 (2018), s.47-54
DOI: 10.15199/59.2018.2-3.4
wyświetlono 0 razy
Meta Tagi