Żywice epoksydowe i poliuretany - wzajemne oddziaływanie modyfikujące. Cz I Polimery z pierścieniami oksazolidonowymi. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Żywice epoksydowe i poliuretany - wzajemne oddziaływanie modyfikujące. Cz I Polimery z pierścieniami oksazolidonowymi.

Abstrakt

Na podstawie danych literaturowych szczegółowo przedstawiono reakcje pierścienia epoksydowego z grupą izocyjanianową, które prowadzą do powstania pierścieni oksazolidonowych. Są one wykorzystywane do wzajemnej modyfikacji żywic epoksydowych (EP) i poliuretanów (PUR). Omówiono różne mechanizmy tworzenia tych pierścieni oraz przebiegające w zależności od stechiometrycznego stosunku substratów i temperatury procesu reakcje uboczne, przede wszystkim trimeryzację grup NCO prowadzącą do pierścieni izocyjanurowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Polimery nr 48, strony 417 - 420,
ISSN: 0032-2725
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Pokropski T., Balas A.: Żywice epoksydowe i poliuretany - wzajemne oddziaływanie modyfikujące. Cz I Polimery z pierścieniami oksazolidonowymi. // Polimery. -Vol. 48., nr. 6 (2003), s.417-420
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi