Żywiołowe procesy urbanizacji w strefie podmiejskiej aglomeracji gdańskiej = Uncontrolled urbanization processes in the suburban area of the Gdańsk agglommeration - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Żywiołowe procesy urbanizacji w strefie podmiejskiej aglomeracji gdańskiej = Uncontrolled urbanization processes in the suburban area of the Gdańsk agglommeration

Abstrakt

Autor przedstawia wyniki badań procesów urbanizacji w gminach otaczających miasto aglomeracji gdańskiej, prowadzonych w 2001 r. (szczegółowo dla 9 gmin za okres kilku lat) i w 2005 r według gmin (w szerszym zakresie przestrzennym i czasowym - 15 lat). Zbadano skalę zjawiska i jego rozkład przestrzenny. Stwierdzono nasilenie się procesu. Wskazano uwarunkowanie zjawiska, w tym: bierną politykę przestrzenną gmin, grak strategicznego myślenia o rozwoju przestrzennym, niską świadomość ładu przestrzennego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast : narastajacy problem agromeracji miejskich w Polsce = Uncontrollled Urban sprawl as growing problem of urban agglomerations in Poland : praca zbiorowa strony 0 - 0
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Sołtys J.: Żywiołowe procesy urbanizacji w strefie podmiejskiej aglomeracji gdańskiej = Uncontrolled urbanization processes in the suburban area of the Gdańsk agglommeration// Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast : narastajacy problem agromeracji miejskich w Polsce = Uncontrollled Urban sprawl as growing problem of urban agglomerations in Poland : praca zbiorowa/ ed. pod red. Stefana Kozłowskiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Ochrony Środowiska, Polska Akademia Nauk. Komitet ''Człowiek i Środowisko'' przy Prezydium PAN. Białystok-Lublin-Warszawa: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2006, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi