Żywność funkcjonalna- najważniejsze osiągnięcia w zakresie badań i wykorzystania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Żywność funkcjonalna- najważniejsze osiągnięcia w zakresie badań i wykorzystania

Abstrakt

W wielu ośrodkach naukowych trwają badania ukierunkowane na poznanie mechanizmów działania składników żywności funkcjonalnej na poziomie ekspresji genetycznej, co stwarza możliwość precyzyjniejszego scharakteryzowania funkcji bioaktywnych składników diety z uwzględnieniem zmienności genetycznej populacji. Daje to w efekcie bardziej wiarygodne wyniki badań naukowych dotyczących wpływu bioaktywnych składników diety na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Dzięki temu rozwija się rynek żywności funkcjonalnej.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski strony 54 - 56,
ISSN: 1643-7381
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Nosal N., Namieśnik J.: Żywność funkcjonalna- najważniejsze osiągnięcia w zakresie badań i wykorzystania// Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski. -., nr. 3-4 (2015), s.54-56
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi