Żywność wysokiej jakości-perspektywa klienta - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Żywność wysokiej jakości-perspektywa klienta

Abstrakt

W niniejszej publikacji przedstawiono podstawowe perspektywy postrzegania jakości żywności. Zaprezentowane zostały dwa kluczowe obszary wiążące się z postrzeganiem jakości żywności przez klientów: obszar związany z samym produktem spożywczym, a także obszar bezpośrednio związany z klientem i jego decyzjami zwiazanymi z zakupem żywności. Identyfikacja poszczególnych obszarów pozwoliła w dalszej konsekwencji na określenie kluczowych czynników wpływających na ocenę jakości żywności przez klientów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO strony 11 - 18,
ISSN: 1732-1565
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zieliński G.: Żywność wysokiej jakości-perspektywa klienta// PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. -., nr. Nr 2/1 (2010), s.11-18
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi