Radosław Łuczak - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane publikacje

  • Techniki sterowania krokiem obliczeń w analizach UIPM

    Przedstawiono uniwersalną technikę sterowania krokiem obliczeń w analizach UIPM. Bazuje ona na znanym cyklu sterowania kluczamioraz o LBO algorytmu dyskretyzacji układu. Proponowana metoda radykalnie redukuje ilość operacji numerycznych co powoduje skrócenie czasu obliczeń. Jak się wydaje proponowana metoda może stanowić uniwersalne narzędzie sterowania krokiem obliczeń w analizach układów kluczowanych. Rozważania zilustrowano...

  • Regularnie zmienny krok obliczeń w analizach układów impulsowego przetwarzania mocy.

    Przedstawiono propozycję nowej techniki sterowania krokiem obliczeń regularnie zmienny krok obliczeń. Technika ta daje zadowalające wyniki, z punktu widzenia dokładności obliczeń oraz szybkości obliczeń, w analizach układów impulsowego przetwarzania mocy, w których skokowe zmiany prądów i napięć w układzie związane są tylko z falą sterującą kluczem, a nie z właściwościami układu.

wyświetlono 14 razy