Rafał Leszczyna - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Wybrane publikacje

 • Trust Case: justifying trust in an IT solution

  W artykule prezentujemy podejście wykorzystane przy budowie dowodu zaufania (ang. trust case) do DRIVE, infrastruktury informatycznej wspomagającej dystrybucję i podawanie leków. Cele DRIVE obejmowały bezpieczniejszą i mniej kosztowną dystrybucję leków. Dowód zaufania reprezentuje argumentację przemawiającą za tym, że DRIVE jest godne zaufania. Składa się on z żądań (ang. claims) postulujących pewne związane z zaufaniem własności...

 • Cybersecurity and Privacy in Standards for Smart Grids – a Comprehensive Survey

  Resilient information and communications technologies are a prerequisite for reliable operation of smart grid. In recent years, many standards for the new form of electricity network have been proposed, which results in operators and other smart grid stakeholders having difficulties in finding the documents which can be related to their particular problems. The purpose of this paper is to bring in all smart grid standards that...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Approach to security assessment of critical infrastructures' information systems

  - IET Information Security - 2011

  This study presents an approach to the security assessment of the information systems of critical infrastructures. The approach is based on the faithful reconstruction of the evaluated information system in a computer security laboratory followed by simulations of possible threats against the system. The evidence collected during the experiments, stored and organised using a proprietary system InSAW, may later be used for the creation...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 672 razy