Renata Tomczak-Wandzel - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Członkostwo w sieciach naukowych

  • Swedish-Polish-Ukrainian co-operation project “Future urban sanitation to meet new requirements for water quality in the Baltic Sea region”

    Celem sieci naukowej jest wymiana doświadczeń, współpraca badawcza i integracja środowiska naukowego, zajmującego się technologiami oczyszczania wód i ścieków, zagospodarowywania osadów ściekowych i odpadów, oraz systemowymi rozwiązaniami, mającymi na celu ochronę środowiska, a w szczególności ochronę wód. Szczególny akcent położony jest na opracowywanie nowatorskich technologii i ich wdrożenia.

    Skład: 1. National University „Lviv Politechnika” Lviv, Ukraine 2. Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny Katedra Technologii Tłuszczów i Detergentów Gdańsk, Polska 3. Politechnika Krakowska Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Środowiska Kraków, Polska 4. Politechnika Śląska Katedra Biotechnologii Środowiska Gliwice, Polska 5. Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała, Polska 6. Royal Institute of Technology – KTH Department of Land and Water Resources Engineering Stockholm, Sweden

wyświetlono 759 razy