Monitor Emocji - Aparatura Badawcza - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Monitor Emocji

Opis

Monitor Emocji to multimodalne stanowisko badawcze, które łączy pomiary różnych kanałów wejściowych z rozpoznawaniem na ich podstawie emocji użytkowników komputerów. Na stanowisku wykorzystuje się rozpoznawanie emocji na podstawie analizy obrazu twarzy, parametrów fizjologicznych, wzorców behawioralnych, przetwarzania języka naturalnego.

Informacje szczegółowe

Producent:
WETI w oparciu o gotowe komponenty: Noldus, Thought Technology,
Typ:
Monitor Emocji
Parametry:
Konfiguracja stanowiska:
- sensory biometryczne (w tym czujnik przewodności skóry SC, czujnik BVP, czujnik oddechu, czujnik pulsu, czujnik temperatury, czujniki EEG)
- urządzenie analityczne np. koder ProComp Infiniti z programem sterującym Biograph Infiniti
- komputer 1: oprogramowanie do rejestracji i analizy danych z sensorów Physiology Suite, gdzie będą uruchamiane algorytmy rozpoznawania emocji.
- komputer 2 wyświetlający obiektowi badań przedmiot badań,
- kamera, która pozwala na rejestrację widoku na ekranie i twarzy użytkownika.
Przeznaczenie:
Zakres badań:
Prowadzone badania wpisują się w nurt dziedziny affective computing i dotyczą analizy ekspresji emocji u użytkowników komputerów. Badania obejmują:
• rozpoznawanie emocji użytkownika (ang. emotion elicitation),
• reprezentację informacji o emocjach użytkownika (ang. emotion representation/ affect modelling) i zarządzanie nimi,
• ekspresję emocji lub reakcję na emocje przez programy np. przez wirtualne postaci (ang. affect expression).
W zakresie rozpoznawania emocji, trwają badania nad algorytmami badającymi emocje na podstawie analizy tekstu i danych dotyczących używania myszy i klawiatury. Aby można było stworzyć i ocenić te algorytmy, niezbędne są wiarygodne informacje o stanach emocjonalnych użytkownika. Stany te mogą być z dużą wiarygodnością podane jedynie na podstawie danych biometrycznych (wszelkie formy kwestionariuszowe obejmują jedynie informacje o tych emocjach, które użytkownik potrafi rozpoznać i nazwać, a także nie ma oporów przed przyznaniem się do nich). Stanowisko do biometrycznych pomiarów sprzęgnięte z algorytmami rozpoznawania emocji pozwoli na:
• kalibrację oraz uczenie nowych algorytmów rozpoznawania emocji,
• ocenę zaproponowanych algorytmów.
Laboratorium:
Laboratorium Innowacyjnych Zastosowań Informatyki
Opiekun:
dr hab. inż. Agnieszka Landowska
Jednostki powiązane:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 1613 razy