Spektrometr Microflex LT i System MALDI Biotyper - Aparatura Badawcza - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Spektrometr Microflex LT i System MALDI Biotyper

Opis

Ilustracja publikacji

System MALDI Biotyper

System MALDI Biotyper (Bruker) umożliwia szybkie oznaczenie bakterii do gatunku bądź rodzaju. 
Identyfikację badanego drobnoustroju przeprowadza się na podstawie analizy porównawczej widma białek bakteryjnych, głównie rybosomalnych, za pomocą spektrometrii mas typu MALDI-TOF z użyciem desorpcji/jonizacji laserowej, wspomaganej matrycą z analizatorem czasu przelotu przy użyciu spektrometru masowego Microflex LT firmy Bruker. 

możliwość wykorzystania aparatury

Na zasadach współpracy naukowej:  
•     realizacja wspólnych projektów badawczych i rozwojowych, 
•     współautorstwo w publikacjach & wynagrodzenie dla zaangażowanego specjalisty KPD
•     partycypacja w kosztach analiz / doświadczeń. 

Szczegółowe zasady korzystania z infrastruktury badawczej KPD są uzgadniane indywidualnie w zależności od zakresu badań, typu projektu etc.  

Uwaga!

Istnieje możliwość nieodpłatnej identyfikacji bakterii przy użyciu systemu MALDI Biotyper w zamian za zdeponowanie szczepów w Kolekcji.

Publikacje

Opublikowane wyniki badań, w których wykorzystano aparaturę:

  • Motyka-Pomagruk, A., Babinska-Wensierska, W., Sledz, W. , Kaczorowska A-K, Lojkowska E. Phyloproteomic study by MALDI-TOF MS in view of intraspecies variation in a significant homogenous phytopathogen Dickeya solaniSci Rep 13, 18863 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-46012-3.

Informacje szczegółowe

Producent:
Bruker (Niemcy)
Typ:
Spektrometr Microflex LT
Przeznaczenie:
Identyfikacja bakterii na podstawie widm białek
Laboratorium:
KPD | Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów
Opiekun:
Dr n med. Anna-Karina Kaczorowska
Jednostki powiązane:
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 179 razy