Stanowisko badawcze "Odporność urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej" - Aparatura Badawcza - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stanowisko badawcze "Odporność urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej"

Informacje szczegółowe

Producent:
Stanowisko zbudowano w ramach projektu MOLANOTE
Typ:
Parametry:
W skład stanowiska wchodzą m. in.:
1. Kompaktowy symulator sygnałów probierczych wraz z oprogramowaniem narzędziowym;
2. Komplet sieci sprzęgająco-odsprzęgających M1, M2, M3, M4
Przeznaczenie:
Wykonywanie badań odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej, w świetle dyrektywy EMC 2004/108/WE, dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń.
Laboratorium:
Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6
Opiekun:
dr inż. Mirosław Włas
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 71 razy