Stanowisko badawcze "Odporność urządzeń elektrycznych i elektronicznych zasilanych z sieci prądu przemiennego jedno- i trójfazowej" - Aparatura Badawcza - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stanowisko badawcze "Odporność urządzeń elektrycznych i elektronicznych zasilanych z sieci prądu przemiennego jedno- i trójfazowej"

Informacje szczegółowe

Producent:
Stanowisko zbudowano w ramach projektu MOLANOTE
Typ:
Parametry:
W skład stanowiska wchodzą m. in.:
1. Kompaktowy, trójfazowy symulator zapadów, krótkich przerw i zmian napięcia;
2. Jednofazowy, sprzężony magnetycznie transformator, wyposażony w odczepy
40%, 70%, 80% napięcia znamionowego
Przeznaczenie:
Wykonywanie badań odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zapady i zaniki napięcia zasilania, zgodnie z normami: IEC 61000-4-4 i IEC 61000-4-5.
Zapady i zaniki napięcia występują odpowiednio w jednej i trzech fazach sieci zasilającej badane urządzenie.
Laboratorium:
Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6
Opiekun:
dr inż. Mirosław Włas
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 62 razy