Stanowisko badawcze "Pomiary emisji zaburzeń przewodzonych" - Aparatura Badawcza - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stanowisko badawcze "Pomiary emisji zaburzeń przewodzonych"

Informacje szczegółowe

Producent:
Stanowisko zbudowano w ramach projektu MOLANOTE
Typ:
Parametry:
W skład stanowiska wchodzą m. in.:
1. Sieć sztuczna, producent: NARDA Safety Test Solution, model: PMM L3-32,
zakres częstotliwości od 9 kHz do 30 MHz;
2. Odbiornik pomiarowy, producent: NARDA Safety Test Solution, model: PMM 9010,
zakres częstotliwości od 10 Hz do 3 GHz.
Przeznaczenie:
Pomiary emisji zaburzeń przewodzonych w świetle dyrektywy EMC 2004/108/WE, dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń.
Laboratorium:
Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6
Opiekun:
dr inż. Mirosław Włas
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 93 razy