System sterowania siłownikami Labtronic 8800 - Aparatura Badawcza - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System sterowania siłownikami Labtronic 8800

Możliwe wykorzystanie komercyjne

Opis

System sterownia siłownikami hydraulicznymi wraz z oprogramowaniem. Umożliwia zadawanie obciążeń statycznych, quasi-statycznych, zmęczeniowych itp., przy użyciu maksymalnie 4 siłowników jednocześnie. Z siłownikami 1000 kN, 2 x 400 kN, 250 kN, 100 kN, stacją hydrauliczną SHA i ramami nośnymi znajdującymi się w Laboratorium Konstrukcji Oceanotechnicznych tworzy zaawansowaną maszynę wytrzymałościową

Informacje szczegółowe

Producent:
Instron
Typ:
Certyfikaty:
dla siłownika 250 kN: nr świadectwa 6W1/85.8/14, data wydania: 03.02.2014 przez Okręgowy Urząd Miar i Wag w Gdańsku, ważne do 02.02.2016
dla siłownika 400 kN: nr świadectwa 6W1/85.6/14, data wydania: 03.02.2014 przez Okręgowy Urząd Miar i Wag w Gdańsku, ważne do 02.02.2016
dla siłownika 400 kN (kanał 3): nr świadectwa 6W1/85.7/14, data wydania: 03.02.2014 przez Okręgowy Urząd Miar i Wag w Gdańsku, ważne do 02.02.2016
dla siłownika 1000 kN: nr świadectwa 6W1/85.3/14, data wydania: 03.02.2014 przez Okręgowy Urząd Miar i Wag w Gdańsku, ważne do 02.02.2016
Przeznaczenie:
Badania wytrzymałościowe i zmęczeniowe dużych modeli i fragmentów rzeczywistych konstrukcji oceanotechnicznych
Laboratorium:
Laboratorium Konstrukcji Oceanotechnicznych
Opiekun:
dr inż. Jakub Kowalski
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 66 razy