Architektura Systemów Komputerowych - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Paweł Czarnul

Paweł Czarnul

dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Adam Brzeski

Adam Brzeski

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Jan Cychnerski

Jan Cychnerski

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Marek Downar

Marek Downar

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Karol Draszawka

Karol Draszawka

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Krystyna Dziubich

Krystyna Dziubich

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Tomasz Dziubich

Tomasz Dziubich

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Andrzej Jędruch

Andrzej Jędruch

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Waldemar Korłub

Waldemar Korłub

dr inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk

Henryk Krawczyk

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Jarosław Kuchta

Jarosław Kuchta

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Mariusz Matuszek

Mariusz Matuszek

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Piotr Szpryngier

Piotr Szpryngier

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Julian Szymański

Julian Szymański

dr hab. inż.

Tematyka badawcza

Główną tematyką badawczą podejmowaną w Katedrze jest rozwój architektury aplikacji i systemów komputerowych, w szczególności aplikacji i systemów równoległych i rozproszonych. "Architecture starts when you carefully put two bricks together" - stwierdza niemiecki architekt Ludwig Mies von der Rohe. W przypadku systemów komputerowych dotyczy to nie cegieł, a modułów sprzętowych lub programowych. Przez architekturę systemu komputerowego rozumie się więc zestaw komponentów współpracujących ze sobą. W polu zainteresowań katedry znajdują się więc m.in. architektury takie jak: przetwarzanie wysokiej wydajności na klastrach obliczeniowych, architektury klient-serwer, wielowarstwowe, agentowe, architektury oparte na usługach (SOA), przetwarzanie typu grid, cloud, przetwarzanie rozproszone uwzględniające urządzenia mobilne, systemy wbudowane, przestrzenie inteligentne, systemy wszechobecne.

Oferta Badawcza

Jako nowoczesna dyscyplina naukowo-techniczna Automatyka i Robotyka zajmuje się zarówno teorią, jak i praktyczną realizacją urządzeń sterujących obiektami technicznymi i procesami technologicznymi bez udziału człowieka lub z jego ograniczonym udziałem. Układy i systemy automatyki wkraczają we wszystkie niemal dziedziny życia, zwłaszcza w gospodarkę, przemysł i naukę. Korzyści wynikające z automatyzacji i robotyzacji widać wyraźnie, zwłaszcza w przemyśle (samochodowym, okrętowym, lotniczym i zbrojeniowym), komunikacji, medycynie, energetyce oraz rolnictwie. Z ekonomicznego punktu widzenia upowszechnianie automatyzacji i robotyzacji jest ze wszech miar pożądane, gdyż rosnąca konkurencyjność gospodarki oraz postępujący w skali światowej proces globalizacji wymuszają obniżanie kosztów produkcji, przy jednoczesnym zwiększaniu jakości i niezawodności produktu oraz skracaniu czasu potrzebnego na jego wytworzenie.

Oferta Usługowa

  • systemy automatyki dla central klimatyzacyjnych
  • projektowanie regulatorów dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji w oparciu o mikrokontrolery
  • opracowywanie i implementacja zaawansowanych algorytmów sterowania temperaturą i wilgotnością
  • aktywne tłumienie hałasu i drgań
  • szkolenia

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 2471 razy