Zespoły Badawcze - Katalog Zespołów Badawczych - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katalog Zespołów Badawczych

Filtry

wszystkich: 108

 • Jednostka administracyjna

Katalog Zespołów Badawczych

 • Zespół Systemów Mikroelektronicznych

  * projektowania I optymalizacji układów i systemów mikroelektronicznych * zaawansowane metody projektowania i optymalizacji analogowych filtrów aktywnych * programowanie układów scalonych (FPGA, CPLD, SPLD, FPAA) * układy specjalizowane ASIC * synteza systemów o małym poborze mocy * projektowanie topografii układów i zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej * modelowania przyrządów półprzewodnikowych * modelowania właściwości...

 • Zespół Systemów Multimedialnych

  * technologie archiwizacji, rekonstrukcji i dostępu do nagrań archiwalnych * technologie inteligentnego monitoringu wizyjnego i akustycznego * multimedialne technologie telemedyczne * multimodalne interfejsy komputerowe

 • Zespół Technologii i Zarządzania

  Zespoły Badawcze

  Działalność naukowa Zespołu Technoigii Zarządzania obejmuje tematycznie specjalizowane obszary problemowe budownictwa. Prowadzone badania naukowe dotyczą zagadnień optymalizacji, technologii i zarządzania w budownictwie. Charakterystykę kierunków prowadzonych prac badawczych ilustruje tematyka badań wykonanych w Zespole katedralnym w ostatnich latach oraz aktualnie prowadzonych.

 • Zespół Technologii Sieciowych i Inżynierii Bezpieczeństwa

  Zespoły Badawcze

  1. Analizy bezpieczeństwa funkcjonalnego infrastruktury krytycznej; 2. Modelowanie, synteza oraz projektowanie systemów monitorowania, sterowania i automatyki zabezpieczeniowej z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej, sterowników programowalnych PLC i systemów informatycznych; 3. Diagnostyka i zarządzanie procesami eksploatacji systemów technicznych.

 • Zespół Teleinformatyki

  Zespoły Badawcze

  Działalność dydaktyczna katedry związana jest z teorią informacji, metodami probabilistycznymi, statystyką matematyczną oraz szeroką gamą przedmiotów z obszaru organizacji pracy , oceny wydajności, zarządzania i projektowania sieci komputerowych. Katedra prowadzi w tym obszarze specjalność Sieci Komputerowe - oferowaną dla studentów kierunku Informatyka.* projektowania i oceny efektywności przewodowych i bezprzewodowych sieci LAN,...

 • Zespół Termodynamiki, Chłodnictwa i Klimatyzacji

  Zagadnienia związane z konwersją energii, technikami pomiarowymi i chłodnictwem

 • Zespół Wysokich Napięć

  1. Urządzenia ograniczające prądy zwarciowe; 2. Symulacja zjawisk zachodzących w nieliniowych obwodach zwarciowych; 3. Dynamika łuku zwarciowego; 4. Mechanizmy degradacji izolacji polimerowej i złożonej; 5. Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia; 6. Jakość energii w systemach elektroenergetycznych.

 • Zespół Zarządzania Jakością i Metrologii

  Badania naukowe związane z zarządzaniem jakością, pomiarami wielkości, geometrii i powierzchni przedmiotów.

Podział alfabetyczny