Illume - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska

Karolina Zielińska-Dąbkowska

dr inż. arch. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr inż. Jakub Szulwic

Jakub Szulwic

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Paweł Tysiąc

Paweł Tysiąc

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. arch. Dominika Wróblewska

Dominika Wróblewska

dr inż. arch.
Zdjęcie użytkownika dr inż. arch. Izabela Burda

Izabela Burda

dr inż. arch.

Tematyka badawcza

ILLUME [/ɪˈl(j)uːm/] to interdyscyplinarna grupa badawcza w ramach centrum badawczego EcoTech na Politechnice Gdańskiej, stworzona w celu minimalizacji wpływu zanieczyszczenia światłem sztucznym na ludzi, florę i faunę. Członkowie grupy posiadają wybitne umiejętności praktyczne i wiedzę badawczą w zakresie tych zagadnień. Nie tylko konsekwentnie identyfikując istotne problemy i tematy badawcze, ale także znajdując praktyczne rozwiązania pozwalające ograniczyć lub rozwiązać istniejące problemy. Grupa opracowuje również, metodologie pomiarów zanieczyszczenia światłem sztucznym przy pomocy nowoczesnych metod fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, opierających się m.in. o przetwarzanie i analizę danych pozyskanych przy pomocy drona wyposażonego w sensory światłoczułe.

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 402 razy