Information Assurance Group (IAG) - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tematyka badawcza

Grupa koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem i zaufaniem w odniesieniu do różnych cech oprogramowania i systemów informatycznych, np. Bezpieczeństwa, niezawodności i prywatności. Szczególnie interesujące jest pojęcie Trust Case i powiązanej metodologii Trust-it.

Oferta Badawcza

IAG opracowuje metody i narzędzia, których celem jest wzmocnienie gwarancji związanych z różnymi cechami oprogramowania i systemów informatycznych oraz kładzie nacisk na eksperymentalną walidację tych metod i narzędzi. od 01-10-2010 do 03-10-2025

Metody badawcze

Rezultatem naszych badań jest Argevide NOR-STA - system opracowywania, zarządzania, oceniania i informowania o przypadkach ubezpieczenia.

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 2929 razy