Information Assurance Group (IAG) - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Information Assurance Group (IAG)

Tematyka badawcza

Grupa koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem i zaufaniem w odniesieniu do różnych cech oprogramowania i systemów informatycznych, np. Bezpieczeństwa, niezawodności i prywatności. Szczególnie interesujące jest pojęcie Trust Case i powiązanej metodologii Trust-it.

Metody badawcze

Rezultatem naszych badań jest Argevide NOR-STA - system opracowywania, zarządzania, oceniania i informowania o przypadkach ubezpieczenia.

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 183 razy