Inteligentne Systemy Interaktywne - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski

Bogdan Wiszniewski

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Jan Daciuk

Jan Daciuk

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Jerzy Dembski

Jerzy Dembski

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Adam Kaczmarek

Adam Kaczmarek

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Jacek Lebiedź

Jacek Lebiedź

dr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Jerzy Redlarski

Jerzy Redlarski

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Maciej Smiatacz

Maciej Smiatacz

dr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Adam Sobociński

Adam Sobociński

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Wioleta Szwoch

Wioleta Szwoch

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Mariusz Szwoch

Mariusz Szwoch

dr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Robert Trzosowski

Robert Trzosowski

mgr inż.

Tematyka badawcza

Naturalne interfejsy, umożliwiające inteligentną interakcję człowiek-maszyna z możliwością oddziaływania na możliwie wszystkie zmysły człowieka równocześnie i bez potrzeby jego wcześniejszego szkolenia w zakresie używania typowych urządzeń zewnętrznych komputera, w tym z wykorzystaniem metod automatycznego rozpoznawania i syntezy mowy, biometrii, proaktywnych (samo-wykonywalnych) dokumentów elektronicznych, rozpoznawania emocji i zanurzonej wizualizacji przestrzennej.

Oferta usługowa

  • specjalistyczne szkolenia służb cywilnych (ratowniczych) i mundurowych oraz żołnierzy
  • wirtualne prototypowanie pojazdów autonomicznych i robotów mobilnych, systemów telerobotyki
  • projektowania i oceny inteligentnych interfejsów człowiek-maszyna oraz modelowanie 3D infrastruktur krytycznych
od 26-01-2018 do 24-01-2025

Oferta Badawcza

  • Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej, udostępniającego pełnowymiarowy CAVE o kubaturze blisko 40 m3, z możliwością równoczesnej projekcji stereoskopowej na wszystkie 6 ścian (ekranów) obrazów wysokiej rozdzielczości
  • modelowaniu autonomicznych pojazdów typu UAV, ROV i UGV
  • badaniach reakacji człowieka na sytuacje krytyczne
od 01-10-2010 do 01-10-2025

Metody badawcze

Większość współcześnie wdrażanych rozwiązań w zakresie interakcji człowiek-maszyna koncentruje się na analizie zaledwie kilku wybranych aspektów interakcji systemu z postrzeganym przez niego użytkownikiem i otoczeniem, jak np. rozpoznawaniem niewielkiego zbioru wyuczonych gestów, lokalizacji i rozpoznawania ludzkiej twarzy w określonych warunkach oświetlenia, wypowiadanych przez użytkownika poleceniach z pewnego znanego z góry zbioru, określonych położeń jego ciała zmienianych okresowo, itd. Wyzwanie podejmowane przez katedrę ma charakter znacznie szerszy i nie dotyczy tylko projektowania inteligentnych interfejsów człowiek-maszyna z wykorzystaniem metod biometrycznych do rozpoznawania jego fizjologicznych i behawioralnych charakterystyk, ale obejmuje stymulowanie określonych stanów psychicznych człowieka w ujęciu całościowym – z równoczesnym uwzględnieniem emocji, napędu psychomotorycznego, postrzegania i rozumienia otoczenia, percepcji siebie i zachowania. Badane w katedrze mechanizmy tej stymulacji bazują na paradygmacie “serious games” i wykorzystują techniki rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej do projektowania interaktywnych scenariuszy symulacyjnych o różnym poziomie zanurzenia i przeznaczonych dla różnych klas użytkowników.

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 2586 razy