Inteligentne Systemy Interaktywne - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie

Bogdan Wiszniewski

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie

Jan Daciuk

dr hab. inż.
Zdjęcie

Jerzy Dembski

dr inż.
Zdjęcie

Adam Kaczmarek

dr inż.
Zdjęcie

Jacek Lebiedź

dr inż.
Zdjęcie

Jerzy Redlarski

mgr inż.
Zdjęcie

Maciej Smiatacz

dr inż.
Zdjęcie

Adam Sobociński

mgr inż.
Zdjęcie

Wioleta Szwoch

dr inż.
Zdjęcie

Mariusz Szwoch

dr inż.

Tematyka badawcza

Naturalne interfejsy, umożliwiające inteligentną interakcję człowiek-maszyna z możliwością oddziaływania na możliwie wszystkie zmysły człowieka równocześnie i bez potrzeby jego wcześniejszego szkolenia w zakresie używania typowych urządzeń zewnętrznych komputera, w tym z wykorzystaniem metod automatycznego rozpoznawania i syntezy mowy, biometrii, proaktywnych (samo-wykonywalnych) dokumentów elektronicznych, rozpoznawania emocji i zanurzonej wizualizacji przestrzennej.

Oferta usługowa

  • specjalistyczne szkolenia służb cywilnych (ratowniczych) i mundurowych oraz żołnierzy
  • wirtualne prototypowanie pojazdów autonomicznych i robotów mobilnych, systemów telerobotyki
  • projektowania i oceny inteligentnych interfejsów człowiek-maszyna oraz modelowanie 3D infrastruktur krytycznych

26-01-2018 - 24-01-2025

Oferta Badawcza

  • Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej, udostępniającego pełnowymiarowy CAVE o kubaturze blisko 40 m3, z możliwością równoczesnej projekcji stereoskopowej na wszystkie 6 ścian (ekranów) obrazów wysokiej rozdzielczości
  • modelowaniu autonomicznych pojazdów typu UAV, ROV i UGV
  • badaniach reakacji człowieka na sytuacje krytyczne

01-10-2010 - 01-10-2025

Metody badawcze

Większość współcześnie wdrażanych rozwiązań w zakresie interakcji człowiek-maszyna koncentruje się na analizie zaledwie kilku wybranych aspektów interakcji systemu z postrzeganym przez niego użytkownikiem i otoczeniem, jak np. rozpoznawaniem niewielkiego zbioru wyuczonych gestów, lokalizacji i rozpoznawania ludzkiej twarzy w określonych warunkach oświetlenia, wypowiadanych przez użytkownika poleceniach z pewnego znanego z góry zbioru, określonych położeń jego ciała zmienianych okresowo, itd. Wyzwanie podejmowane przez katedrę ma charakter znacznie szerszy i nie dotyczy tylko projektowania inteligentnych interfejsów człowiek-maszyna z wykorzystaniem metod biometrycznych do rozpoznawania jego fizjologicznych i behawioralnych charakterystyk, ale obejmuje stymulowanie określonych stanów psychicznych człowieka w ujęciu całościowym – z równoczesnym uwzględnieniem emocji, napędu psychomotorycznego, postrzegania i rozumienia otoczenia, percepcji siebie i zachowania. Badane w katedrze mechanizmy tej stymulacji bazują na paradygmacie “serious games” i wykorzystują techniki rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej do projektowania interaktywnych scenariuszy symulacyjnych o różnym poziomie zanurzenia i przeznaczonych dla różnych klas użytkowników.

wyświetlono 78 razy