Katedra Chemii Fizycznej - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie

Janusz Stangret

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie

Piotr Bruździak

dr inż.
Zdjęcie

Wojciech Chrzanowski

dr hab. inż.
Zdjęcie

Jacek Czub

dr hab. inż.
Zdjęcie

Adam Kloskowski

dr hab. inż.
Zdjęcie

Joanna Krakowiak

dr hab. inż.
Zdjęcie

Anna Kuffel

dr inż.
Zdjęcie

Roman Pastewski

dr inż.
Zdjęcie

Paulina Rakowska

dr inż.
Zdjęcie

Maciej Śmiechowski

dr hab. inż.
Zdjęcie

Dorota Warmińska

dr hab. inż.
Zdjęcie

Jarosław Wawer

dr inż.
Zdjęcie

Jan Zielkiewicz

prof. dr hab. inż.

Tematyka badawcza

1.Termodynamika i struktura roztworów, oddziaływania międzycząsteczkowe w roztworach - badania termodynamiczne, spektroskopowe i teoretyczne. 2. Fizykochemiczne podstawy analizy środowiskowej.

Oferta Badawcza

1.Termodynamika i struktura roztworów, oddziaływania międzycząsteczkowe w roztworach - badania termodynamiczne, spektroskopowe i teoretyczne: -studia spektroskopowe i obliczenia ab initio dotyczące hydratacji nieelektrolitów, elektrolitów oraz hydratacji hydrofobowej, z uwzględnieniem związków o znaczeniu biologicznym, -symulacje wodnych roztworów substancji modelowych oraz cząsteczek biologicznych metodą dynamiki molekularnej, -studia nad właściwościami termodynamicznymi i strukturą solwatowanych jonów, a zwłaszcza kationów metali, -charakterystyka oddziaływań międzycząsteczkowych w rozpuszczalnikach dwuskładnikowych, -objętości molowe, rozszerzalności izobaryczne oraz ściśliwości adiabatyczne soli oraz indywidualnych jonów w wodzie i rozpuszczalnikach niewodnych oraz w rozpuszczalnikach dwuskładnikowych. 2. Fizykochemiczne podstawy analizy środowiskowej: -badania nad możliwościami zastosowania membran w technice mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) oraz zastosowanie opracowanego próbnika do oznaczania polarnych związków organicznych.
06-06-2018 - 27-12-2023

wyświetlono 35 razy