KatedrA Chemii Fizycznej - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Janusz Stangret

Janusz Stangret

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Piotr Bruździak

Piotr Bruździak

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski

Wojciech Chrzanowski

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Jacek Czub

Jacek Czub

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Adam Kloskowski

Adam Kloskowski

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Joanna Krakowiak

Joanna Krakowiak

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Anna Kuffel

Anna Kuffel

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. Aneta Panuszko

Aneta Panuszko

dr hab.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Roman Pastewski

Roman Pastewski

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Paulina Rakowska

Paulina Rakowska

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Maciej Śmiechowski

Maciej Śmiechowski

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Dorota Warmińska

Dorota Warmińska

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Jarosław Wawer

Jarosław Wawer

dr inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Jan Zielkiewicz

Jan Zielkiewicz

prof. dr hab. inż.

Tematyka badawcza

1.Termodynamika i struktura roztworów, oddziaływania międzycząsteczkowe w roztworach - badania termodynamiczne, spektroskopowe i teoretyczne. 2. Fizykochemiczne podstawy analizy środowiskowej.

Oferta Badawcza

1.Termodynamika i struktura roztworów, oddziaływania międzycząsteczkowe w roztworach - badania termodynamiczne, spektroskopowe i teoretyczne: -studia spektroskopowe i obliczenia ab initio dotyczące hydratacji nieelektrolitów, elektrolitów oraz hydratacji hydrofobowej, z uwzględnieniem związków o znaczeniu biologicznym, -symulacje wodnych roztworów substancji modelowych oraz cząsteczek biologicznych metodą dynamiki molekularnej, -studia nad właściwościami termodynamicznymi i strukturą solwatowanych jonów, a zwłaszcza kationów metali, -charakterystyka oddziaływań międzycząsteczkowych w rozpuszczalnikach dwuskładnikowych, -objętości molowe, rozszerzalności izobaryczne oraz ściśliwości adiabatyczne soli oraz indywidualnych jonów w wodzie i rozpuszczalnikach niewodnych oraz w rozpuszczalnikach dwuskładnikowych. 2. Fizykochemiczne podstawy analizy środowiskowej: -badania nad możliwościami zastosowania membran w technice mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) oraz zastosowanie opracowanego próbnika do oznaczania polarnych związków organicznych.

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 3002 razy