Katedra Chemii Organicznej - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie

Tadeusz Połoński

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie

Grzegorz Cholewiński

dr hab. inż.
Zdjęcie

Sebastian Demkowicz

dr hab. inż.
Zdjęcie

Krystyna Dzierzbicka

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie

Aleksander Kołodziejczyk

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie

Maria Jolanta Milewska

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie

Teresa Olszewska

dr hab. inż.
Zdjęcie

Witold Przychodzeń

dr hab. inż.
Zdjęcie

Janusz Rachoń

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie

Dariusz Witt

prof. dr hab. inż.

Tematyka badawcza

Synteza nowych związków organicznych w szczególności posiadających aktywność biologiczną. Opracowywanie i sprawdzanie w praktyce nowych metod syntezy związków organicznych. Inżynieria kryształów oraz zastosowanie dichroizmu kołowego. Badanie czynności optycznej związków konfiguracyjnie labilnych.

Oferta usługowa

 • synteza związków organicznych na zamówienie,
 • projektowanie i opracowanie alternatywnych ścieżek syntezy,
 • analizy chromatograficzne HPLC LC,
 • analizy spektroskopowe NMR.

06-06-2018 - 27-12-2023

Oferta badawcza

 • inżynieria kryształów i otrzymywanie struktur supramolekularnych przy użyciu słabych oddziaływań międzycząsteczkowych, takich jak wiązania halogenowe i chalkogenowe.
 • zastosowania spektroskopii dichroizmu kołowego (CD) w stereochemii układów molekularnych i supramolekularnych.
 • synteza i projektowanie koniugatów muramylopeptydów i desmuramylopeptydów (fragmentów ścian komórkowych bakterii) ze związkami o stwierdzonej lub domniemanej aktywności biologicznej, związków heterocyklicznych, pochodnych akrydyny, akrydonu, batracyliny, antrachinonów oraz peptydów (tuftsyny/retro-tuftsyny) zarówno w roztworze, jak i na fazie stałej.
 • projektowanie i synteza inhibitorów angiogenezy oraz związków immunosupresyjnych, a także synteza oligopeptydów na fazie stałej o potencjalnym zastosowaniu w kosmetykach i dermatologii (badania lipofilowości, przenikalności przez warstwę rogową naskórka, aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybowej).
 • synteza i badania czynności optycznej związków konfiguracyjnie labilnych.
 • wykorzystanie oddziaływań niekowalencyjnych, w szczególności oddziaływań drugorzędowych, w konstruowaniu struktur supramolekularnych.
 • synteza układów heterocyklicznych: b-laktamów i 1,3-oksazynowych w oparciu o acyloketeny generowane w wyniku termicznego rozpadu 1,3-dioksano-4,6-dionów.
 • synteza i funkcjonalizowania karbazolonów stanowiących rdzeń inhibitorów telomerazy.
 • synteza nowych pochodnych kwasu mykofenolowego. Otrzymane związki badane są jako potencjalne leki immunosupresyjne, przeciwnowotworowe oraz przeciwbakteryjne.
 • projektowanie, synteza oraz badanie aktywności biologicznej nowych inhibitorów sulfatazy steroidowej (STS) jako potencjalnych chemoterapeutyków wykorzystywanych w leczeniu hormonozależnego nowotworu piersi.

06-06-2018 - 27-12-2023

wyświetlono 31 razy