Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie

Kazimierz Darowicki

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie

Ewa Janicka

dr inż.
Zdjęcie

Stefan Krakowiak

dr hab. inż.
Zdjęcie

Andrzej Miszczyk

dr hab. inż.
Zdjęcie

Juliusz Orlikowski

dr hab. inż.
Zdjęcie

Jacek Ryl

dr hab. inż.
Zdjęcie

Artur Zieliński

dr hab. inż.
Zdjęcie

Krzysztof Żakowski

dr hab. inż.

Tematyka badawcza

Badania realizowane przez pracowników Katedry obejmują w szczególności: zjawiska i procesy elektrochemiczne, podstawy korozji i zabezpieczenie przed korozją, inżynierię materiałowa, fizykochemię powierzchni. W Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej realizowanych jest szereg kierunków związanych z badaniami podstawowymi jak i techniczno-technologicznymi. Głównymi obszarami działalności naukowej są: badania mechanizmu i kinetyki procesów korozyjnych, zastosowanie nowoczesnych technik elektrochemicznych w badaniach korozyjnych, monitorowanie i diagnostyka procesów korozyjnych, badania elektrochemiczne i selekcja pod względem własności antykorozyjnych nowych materiałów, powłokowe technologie ochrony przed korozją, inhibitorowe systemy ochrony przed korozją, rola mikrostruktury w inicjacji procesów korozyjnych.

Oferta badawcza

 • Korozja i ochrona przed korozją.
 • Monitorowanie i diagnostyka korozyjna analiza pól elektromagnetycznych.
 • Badanie zachowania ogniw i baterii.

07-06-2018 - 27-12-2023

Oferta usługowa

 • Korozyjne badanie normowe.
 • Badania normowe powłok i wyrobów malarskich.
 • Analiza i ustalenie przyczyn uszkodzeń korozyjnych.
 • Nanoskopowe pomiary korozyjne i analiza produktów korozji.
 • Certyfikaty inspektora nadzoru prac malarskich.
 • Laboratorium nanoskopowych i elipso metrycznych.
 • Laboratorium pomiarów elektrochemicznych.
 • Laboratorium pomiarów korozyjnych
 • Ocena korozyjna stanu konstrukcji.
 • Opracowywanie systemów monitorowania korozyjnego.

07-06-2018 - 27-12-2023

wyświetlono 20 razy