Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki

Kazimierz Darowicki

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr inż. Ewa Janicka

Ewa Janicka

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Stefan Krakowiak

Stefan Krakowiak

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Andrzej Miszczyk

Andrzej Miszczyk

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Juliusz Orlikowski

Juliusz Orlikowski

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Jacek Ryl

Jacek Ryl

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Michał Szociński

Michał Szociński

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Artur Zieliński

Artur Zieliński

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Krzysztof Żakowski

Krzysztof Żakowski

dr hab. inż.

Tematyka badawcza

Badania realizowane przez pracowników Katedry obejmują w szczególności: zjawiska i procesy elektrochemiczne, podstawy korozji i zabezpieczenie przed korozją, inżynierię materiałowa, fizykochemię powierzchni. W Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej realizowanych jest szereg kierunków związanych z badaniami podstawowymi jak i techniczno-technologicznymi. Głównymi obszarami działalności naukowej są: badania mechanizmu i kinetyki procesów korozyjnych, zastosowanie nowoczesnych technik elektrochemicznych w badaniach korozyjnych, monitorowanie i diagnostyka procesów korozyjnych, badania elektrochemiczne i selekcja pod względem własności antykorozyjnych nowych materiałów, powłokowe technologie ochrony przed korozją, inhibitorowe systemy ochrony przed korozją, rola mikrostruktury w inicjacji procesów korozyjnych.

Oferta badawcza

 • Korozja i ochrona przed korozją.
 • Monitorowanie i diagnostyka korozyjna analiza pól elektromagnetycznych.
 • Badanie zachowania ogniw i baterii.

Oferta usługowa

 • Korozyjne badanie normowe.
 • Badania normowe powłok i wyrobów malarskich.
 • Analiza i ustalenie przyczyn uszkodzeń korozyjnych.
 • Nanoskopowe pomiary korozyjne i analiza produktów korozji.
 • Certyfikaty inspektora nadzoru prac malarskich.
 • Laboratorium nanoskopowych i elipso metrycznych.
 • Laboratorium pomiarów elektrochemicznych.
 • Laboratorium pomiarów korozyjnych
 • Ocena korozyjna stanu konstrukcji.
 • Opracowywanie systemów monitorowania korozyjnego.

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 2065 razy