Katedra Elektroenergetyki - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Elektroenergetyki

Zespół

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Ryszard Zajczyk

Ryszard Zajczyk

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr inż. Andrzej Augusiak

Andrzej Augusiak

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Kornel Borowski

Kornel Borowski

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Paweł Bućko

Paweł Bućko

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Stanisław Czapp

Stanisław Czapp

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat

Waldemar Kamrat

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Jacek Klucznik

Jacek Klucznik

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Robert Kowalak

Robert Kowalak

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny

Zbigniew Lubośny

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Robert Małkowski

Robert Małkowski

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Izabela Prażuch

Izabela Prażuch

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Alicja Lenarczyk

Alicja Lenarczyk

dr inż.

Tematyka badawcza

 • ochrona i bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego,
 • stabilność sterowanie pracą systemu elektroenergetycznego,
 • kompleksowe modelowanie systemów elektroenergetycznych oraz szczegółowe modele elementów systemu,
 • urządzenia FACTS i systemy HVDC w systemach elektroenergetycznych,
 • odnawialne źródła energii w systemach elektroenergetycznych,
 • urządzenia i instalacje elektryczne,
 • optymalizacja struktury i parametrów systemu elektroenergetycznego zasilającego duże aglomeracje w celu spełnienia wymagań rynku energii elektrycznej,
 • metody i modele zintegrowanych analiz E3 (energia, ekonomia, środowisko) opartych na symulacji i optymalizacji z wykorzystaniem modelu ETSAP MARKAL (MARKet ALLocation) do długoterminowego planowania systemu energetycznego w skali krajowej i lokalnej,
 • kogeneracja w elektrowniach jądrowych.

Oferta badawcza

 • Metoda i algorytmy do wyceny usług systemowych pełnionych przez uczestników rynku energii elektrycznej w zakresie regulacji mocy czynnej.
 • Badania nad rozwojem źródeł skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz systemów scentralizowanego zasilania w ciepło z uwzględnieniem elektrowni jądrowych.
 • Nowe algorytmy i układy sterowania węzłów wytwórczych w systemie elektroenergetycznym w warunkach awaryjnych, oparte na wykorzystaniu sztucznej inteligencji i innych nowoczesnych narzędzi teoretycznych.
 • Opracowanie nowych rozwiązań układów regulacji generatorów, turbin i transformatorów z wykorzystaniem techniki cyfrowej, inteligentnych algorytmów oraz teorii zbiorów rozmytych i sieci neuronowych.
 • Systemy elektroenergetyczne w stanach normalnych i nienormalnych; bezpieczeństwo elektroenergetyczne.
 • Opracowanie nowych zasad automatyki zabezpieczeniowej układów wzbudzenia generatorów synchronicznych przez wprowadzenie najnowszych osiągnięć techniki mikroprocesorowej.
 • Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym.
 • Opracowanie nowych algorytmów optymalizacji tras i linii elektroenergetycznych najwyższych napięć.
 • Analiza błędów pomiaru impedancji pętli zwarciowej i ich wpływ na ocenę skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
 • Modelowanie procesów regulacji mocy i częstotliwości w węzłach wytwórczych systemu elektroenergetycznego.
 • Optymalne strategie rozwoju regionalnych systemów zasilania w energię z uwzględnieniem energetyki odnawialanej i źródeł skojarzonych – metody i modele.

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 2566 razy