Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

Zespół

Zdjęcie

Piotr Chrzan

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie

Artur Cichowski

dr inż.
Zdjęcie

Krzysztof Iwan

dr inż.
Zdjęcie

Maciej Kolincio

mgr inż.
Zdjęcie

Filip Kutt

dr inż.
Zdjęcie

Michał Michna

dr inż.
Zdjęcie

Ireneusz Mosoń

dr inż.
Zdjęcie

Piotr Musznicki

dr inż.
Zdjęcie

Janusz Nieznański

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie

Ryszard Strzelecki

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie

Marek Turzyński

dr inż.

Tematyka badawcza

 • Modelowania, projektowania i symulacji przekształtników energoelektronicznych
 • Sterowania i diagnostyki przekształtników energoelektronicznych
 • Kompatybilności elektromagnetycznej przekształtników i regulowanych napędów elektrycznych
 • Jakości energii elektrycznej
 • Modelowania, projektowania i diagnostyki maszyn elektrycznych i transformatorów
 • Projektowania czujników i silników piezoelektrycznych
 • Technik CAD i CAE dla systemów elektromechanicznych

Oferta badawcza

 • Prace badawcze i badawczo-rozwojowe dotyczące sterowania układami energoelektronicznymi.
 • Praca badawcze i badawczo-rozwojowe dotyczące diagnostyki układów energoelektronicznych i elektromaszynowych w czasie rzeczywistym.
 • Modelowanie i badania symulacyjne układów napędowych i energoelektronicznych.
 • Modelowanie i badania symulacyjne maszyn elektrycznych.
 • Badania dotyczące optymalizacji konstrukcji specjalnych maszyn elektrycznych.

07-06-2018 - 27-12-2023

Oferta usługowa

 • Prace projektowe i konstrukcyjne:
-Projektowanie układów energoelektronicznych i konstruowanie prototypów. -Projektowanie układów automatyki przemysłowej ze sterowaniem opartym na sterownikach programowalnych lub mikrokontrolerach. -Projektowanie układów sterowania z procesorami sygnałowymi i programowalnymi układam logicznymi. -Projektowanie obwodów drukowanych.
 • Wizualizacja i animacje urządzeń i systemów elektrycznych i mechanicznych.
 • Ekspertyzy, pomiary i diagnostyka:
 • Ekspertyzy w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń energoelektronicznych.
 • Ekspertyzy uszkodzeń transformatorów energetycznych.
 • Pomiary drgań i hałasu maszyn elektrycznych i innych urządzeń elektromechanicznych.
 • Kursy i szkolenia:
-Kursy i szkolenia w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń energoelektronicznych, kursy komputerowego wspomagania projektowania na bazie oprogramowania użytkowego opracowanego w języku Visual C++, OPERA3D, Autodesk Inventor, AutoCAD, 3Dstudio MAX.
21-02-2019 - 21-02-2019

wyświetlono 22 razy