Katedra Geodezji - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika dr inż. arch. Dominika Wróblewska

Dominika Wróblewska

dr inż. arch. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Mariusz Chmielecki

Mariusz Chmielecki

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Karol Daliga

Karol Daliga

dr inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski

Mariusz Figurski

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Adam Inglot

Adam Inglot

dr inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński

Waldemar Kamiński

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Grzegorz Nykiel

Grzegorz Nykiel

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Jerzy Pyrchla

Jerzy Pyrchla

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny

Andrzej Stateczny

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Jakub Szulwic

Jakub Szulwic

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Paweł Tysiąc

Paweł Tysiąc

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Tadeusz Widerski

Tadeusz Widerski

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. arch. Dominika Wróblewska

Dominika Wróblewska

dr inż. arch.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Paweł Wysocki

Paweł Wysocki

dr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Emilia Miszewska

Emilia Miszewska

mgr inż.

Wprowadzenie

Geodezja znajdowała się w strukturach naszej uczelni od samego początku jej istnienia mimo wojen i zmian politycznych. Obecnie mamy do czynienia z ogromnym przeobrażeniem się geodezji, nowe instrumenty pomiarowe, nowe wyzwania, wszystko to powoduje, że współczesna geodezja jest już nie tylko sztuką mierzenia ziemi, a współtworzy dyscypliny naukowe: „inżynieria lądowa i transport”, „nauki o Ziemi i środowisku” czy „geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną”. Zainteresowania naukowe i badawcze zespołów tworzących Katedrę Geodezji ogniskują się wokół problemów, jakie stawia przed geodezją nowoczesna inżynieria lądowa i transport oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Pracujemy nad innowacyjnymi metodami monitoringu struktur geofizycznych i obiektów inżynieryjnych, modelami 3D jak również zajmujemy się modelami pogody. Opracowujemy i przetwarzamy modele GIS konstruowane przy wykorzystaniu danych lotniczych i pozyskiwanych z bezzałogowych platform pomiarowych oraz mobilnych statków morskich i lotniczych. Zajmujemy się również szeroko rozumianymi pomiarami grawimetrycznymi oraz zaawansowaną analizą danych uzyskiwanych w trakcie tych badań. Biometria oraz systemy eksperckie, które mogą być wykorzystane przez szczeble administracji państwowej w procesach zarządzania kryzysowego, są również obszarem badań zespołów badawczych Katedry. Naszą silną stroną są wyspecjalizowani pracownicy znani zarówno na terenie kraju jak i Unii Europejskiej, oraz ich wieloletnie doświadczenie. Szczegóły naszego doświadczenia oraz prowadzonych przez nas badań znajdują się na portalu MOST Wiedzy, gdzie serdecznie zapraszamy.

Ilustracja publikacji

Oferta usługowa

 • Wykonanie skanowania oraz przetworzenie danych
  do postaci modeli 3D
 • Analizy przestrzenne na wykonanych modelach 3D
  oraz dostarczonych przez klienta
 • Modele pogody dla wybranych obszarów i przestrzeni czasowej
 • Obsługa geodezyjna inwestycji
 • Nieinwazyjne badania materiałów przy wykorzystaniu metod teledetekcyjnych.

Wyposażenie sprzętowe

 • Skanery laserowe i kamery fotogrametryczne
 • Grawimetr mobilny MGS-6 
 • Odbiorniki pozycjonowania satelitarnego 
 • Stacja referencyjne GNSS
 • Tachimetry i niwelatory precyzyjne.

Tematyka badawcza

Katedra Geodezji realizuje zadania związane z geodezją i kartografią, a przede wszystkim w zakresie geodezji inżynieryjnej, fotogrametrii, teledetekcji, gospodarki nieruchomościami, systemów informacji przestrzennej oraz nawigacji i pomiarów GPS. W ramach Katedry Geodezji funkcjonują Zespoły Dydaktyczne związane z przedmiotami i szkoleniami oraz Zespoły Badawczo-Rozwojowe prowadzące prace naukowe i realizacje techniczne we współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Oferta badawcza

Katedra Geodezji realizuje zadania naukowe w ramach działań badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach: geodezja i kartografia, budownictwo, transport, inżynieria środowiska.

Oferta usługowa

 • Badanie przemieszczeń i odkształceń budowli lądowych, wodnych i urządzeń technicznych oraz elektrowni wiatrowych i wodnych.
 • Badania terenowe i modelowe przemieszczeń budowli posadowionych na słabym podłożu.
 • Zastosowanie elektronicznych instrumentów pomiarowych w budownictwie.
 • Geodezyjne pomiary kontrolne podczas wznoszenia i eksploatacji budowli morskich, kompleksowa obsługa geodezyjna.
 • Zastosowanie mapy numerycznej w budownictwie i inżynierii środowiska.
 • Pomiary specjalne i monitoring środowiska.
 • Pomiary satelitarne, fotogrametryczne i analizy geomatyczne.

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 2566 razy