Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Kazimierz Jamroz

Kazimierz Jamroz

dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr inż. Jacek Alenowicz

Jacek Alenowicz

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Krystian Birr

Krystian Birr

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Waldemar Cyske

Waldemar Cyske

dr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Anna Gobis

Anna Gobis

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Lucyna Gumińska

Lucyna Gumińska

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Piotr Jaskuła

Piotr Jaskuła

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Łukasz Jeliński

Łukasz Jeliński

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Wojciech Kustra

Wojciech Kustra

dr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Tomasz Mackun

Tomasz Mackun

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Łukasz Mejłun

Łukasz Mejłun

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Lech Michalski

Lech Michalski

dr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Krystian Mowiński

Krystian Mowiński

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. arch. Romanika Okraszewska

Romanika Okraszewska

dr inż. arch.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Jacek Oskarbski

Jacek Oskarbski

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Marek Pszczoła

Marek Pszczoła

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Dawid Ryś

Dawid Ryś

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Artur Ryś

Artur Ryś

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Marcin Stienss

Marcin Stienss

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Joanna Wachnicka

Joanna Wachnicka

dr inż.
Zdjęcie użytkownika inż. Szymon Wicki

Szymon Wicki

inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Jacek Zarembski

Jacek Zarembski

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Marcin Zawisza

Marcin Zawisza

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Karol Żarski

Karol Żarski

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Joanna Żukowska

Joanna Żukowska

dr hab. inż.

Opis

Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej istnieje na Politechnice Gdańskiej od ponad 70 lat. Realizując globalną wizję rozwoju zrównoważonej, europejskiej infrastruktury transportowej, zajmujemy się problematyką w zakresie inżynierii ruchu drogowego, inżynierii transportu oraz budowy i utrzymania dróg, łącząc innowacyjne metody planowania i projektowania sieci transportowej, nowoczesne technologie budowy dróg, zaawansowane metody zarzadzania ruchem i infrastrukturą, przy ograniczaniu ujemnego wpływu na środowisko, bezpieczeństwo i ekonomię.

Prowadzimy badania procesów ruchu drogowego, implementując wyniki w postaci nowych wytycznych projektowania dróg lub ich elementów. Nasze działania koncentrują się w szczególności na zagadnieniach bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i rozwoju metod zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Pracujemy nad rozwojem zaawansowanych systemów sterowania ruchem drogowym z wykorzystaniem Inteligentnych Systemów Transportu, a także nad zarządzaniem transportem i mobilnością w miastach, biorąc aktywny udziałw planowaniu systemu transportowego Trójmiasta i województwa pomorskiego.

Prowadzimy też prace naukowo-badawcze obejmujące szereg zagadnień związanych z budową dróg, autostrad i lotnisk ze szczególnych uwzględnieniem: mechaniki, projektowania i badań nawierzchni oraz mieszanek mineralno-asfaltowych, stosowania różnych asfaltów, zastosowań geosyntetyków, badań nad recyklingiem nawierzchni, właściwości reologicznych materiałów i nawierzchni, spękań niskotemperaturowych, sczepności międzywarstwowej, wpływu czynników środowiskowych oraz zastosowana cichych, bezpiecznych i ekologicznych nawierzchni poroelastycznych.

Ilustracja publikacji

Oferta usługowa

 • Badania, pomiary, analizy, prognozy i modelowanie ruchu drogowego
 • Modelowanie i planowanie systemów transportowych
 • Ocena ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa na sieci dróg i opracowanie programów bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Szkolenie audytorów i inspektorów bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Planowanie i projektowanie systemów sterowania ruchem
  i inteligentnych systemów transportu
 • Oceny efektywności ekonomicznej inwestycji transportowych,
  eksperckie analizy, opinie i oceny z zakresu planowania, projektowaniai utrzymania infrastruktury drogowej
 • Normowe i wysokospecjalistyczne badania laboratoryjne
  i projektowanie recept materiałów drogowych
 • Projektowanie oraz badania terenowe typowych i niekonwencjonalnych nawierzchni, ekspertyzy jakości robót i stanu nawierzchni
 • Analizy związane z oddziaływaniem ruchu na nawierzchnie,
  z ich trwałością, predykcją zniszczeń oraz cyklem życia
 • Projekty badawcze z partnerami z przemysłu, opracowywanie wymagań technicznych, doradztwo w stosowaniu materiałów
 • Seminaria i szkolenia z projektowania nawierzchni i technologii materiałów drogowych.

 

Wyposażenie laboratorium

 • Urządzenia do automatycznego pomiaru ruchu drogowego
  i zachowań kierowców
 • Urządzenia do oceny jakości oznakowania poziomego i pionowego
 • Bazy danych o drodze, ruchu i wypadkach drogowych
 • Komercyjne programy do modelowania ruchu i przewozów transportowych
 • Urządzenia do przygotowywania w warunkach laboratoryjnych materiałów drogowych i próbek badawczych
 • Urządzenia do normowych i wysokospecjalistycznych badań
  laboratoryjnych materiałów drogowych
 • Urządzenia do badań terenowych nawierzchni drogowych
Ilustracja publikacji

Tematyka badawcza

Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej jest jedną z najstarszych katedr Politechniki Gdańskiej. Prowadzi prace naukowo-badawcze obejmujące szereg zagadnień związanych z budową dróg, autostrad i lotnisk oraz w zakresie transportu, ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Oferta badawcza

 • Działalność naukowo-badawcza Zespołu Budowy Dróg dotyczy następujących zagadnień:
- projektowanie i mechanika nawierzchni drogowych oraz autostradowych, - badania mieszanek mineralno-asfaltowych, - badania nawierzchni drogowych, - zastosowanie geosyntetyków w budownictwie drogowym, - badania nad recyklingiem nawierzchni, - spękania niskotemperaturowe nawierzchni asfaltowych, - analiza lepkosprężysta nawierzchni asfaltowych, - mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło, - sczepność międzywarstwowa w nawierzchniach asfaltowych, - wpływ czynników środowiskowych na nawierzchnie.
 • Działalność naukowo-badawcza Zespołu Inżynierii Ruchu dotyczy następujących zagadnień:
- badania i analizy ruchu drogowego, - modelowanie i prognozowanie cech ruchu, - badania zachowań transportowych, - oceny i analizy warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego, - modelowanie ryzyka i konsekwencji wypadków drogowych, - programy bezpieczeństwa ruchu drogowego, - analizy efektywności ekonomicznej inwestycji drogowych, - studia i projekty transportowe, - koncepcje i projekty zarządzania ruchem drogowym, - narzędzia do projektowania, planowania inwestycji drogowych (wytyczne, instrukcje, zasady, przykłady dobrej praktyki), planowanie logistyki miejskiej.

Oferta usługowa

 • Oferta Zakładu Budowy Dróg obejmuje w swoim zakresie badania terenowe, laboratoryjne i analityczne. Zakład posiada własne specjalistyczne Laboratorium Badań Drogowych. Istnieje możliwość wykonania w szerokim zakresie badań materiałów drogowych:
- lepiszczy asfaltowych, - emulsji asfaltowych, - mieszanek mineralno-asfaltowych, - mieszanek wykonanych w technologii recyklingu na zimno oraz na gorąco, - gruntów oraz mieszanek niezwiązanych, - mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi, - betonu cementowego, - materiałów odwierconych z nawierzchni i przygotowanych w laboratorium.
 • Nasze laboratorium posiada certyfikat Instytutu Badawczego Dróg i Mostów uprawniający do wykonywania badań materiałów niezbędnych przy otrzymaniu materiałowej aprobaty technicznej. Oferujemy także pomoc w następujących zagadnieniach:
- projektowanie podatnych, półsztywnych i sztywnych nawierzchni drogowych, - ocena eksploatacji nawierzchni przy zastosowaniu metod mechanistycznych, - ekspertyzy dotyczące jakości robót drogowych i stanu technicznego nawierzchni, - trwałe i zrównoważone nawierzchnie, - nawierzchnie ponadnormatywnie obciążone i portowe, - zastosowanie geosyntetyków w nawierzchniach drogowych, - zastosowanie materiałów odpadowych.
 • Zakład Inżynierii Ruchu prowadzi studia i badania w zakresie:
- badania i pomiary ruchu drogowego, - modelowanie ruchu drogowego, - badania zachowań transportowych, - oceny i analizy warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego, - analiza efektywności działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, - modelowanie ryzyka i konsekwencji wypadków drogowych, - programy bezpieczeństwa ruchu drogowego, - analizy efektywności ekonomicznej inwestycji drogowych, - studia i projekty transportowe, - koncepcje i projekty zarządzania ruchem drogowym, - narzędzia do projektowania, planowania inwestycji drogowych (wytyczne, instrukcje, zasady, przykłady dobrej praktyki).

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 2797 razy