Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu

Zespół

Zdjęcie

Andrzej Wilk

dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie

Maciej Cisek

mgr inż.
Zdjęcie

Sławomir Judek

dr inż.
Zdjęcie

Dariusz Karkosiński

dr hab. inż.
Zdjęcie

Krzysztof Karwowski

dr hab. inż.
Zdjęcie

Jacek Skibicki

dr inż.

Tematyka badawcza

 • Diagnostyka techniczna i monitoring w systemach transportu zelektryfikowanego
 • Metody diagnostyki technicznej i monitoringu odbieraków prądu oraz górnej sieci trakcyjnej, w szczególności metody wizyjne
 • Modele matematyczne i symulacyjne odbieraków prądu i górnej sieci trakcyjnej
 • Modelowanie i analiza elektrotrakcyjnych układów zasilania
 • Modelowanie i sterowanie napędami elektrycznymi pojazdów
 • Redukcja zużycia energii w zelektryfikowanych systemach transportowych
 • Sieci "smart-grids" oraz odnawialne źródła energii w systemach zasilania pojazdów
 • Zasobniki energii w zelektryfikowanym transporcie zbiorowym
 • "Ecodriving" w komunikacji miejskiej
 • Turbiny wiatrowe z przeciwnie obracającymi się wirnikami

Oferta badawcza

 • Konstruowanie i budowa urządzeń diagnostyki technicznej trakcyjnej sieci jezdnej pojazdów.
 • Optymalizacja energetyczna systemów elektrycznego transportu miejskiego.
 • Napędy elektryczne z silnikami synchronicznymi sterowane mikroprocesorowo.
 • Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń trakcyjnych i ich oddziaływanie na środowisko.
 • Badania szybkich zabezpieczeń przetężeniowych.

18-12-2018 - 18-12-2018

Oferta usługowa

 • Oferta produktów:
-Systemy diagnostyki technicznej trakcyjnych sieci jezdnych kolejowych, tramwajowych, trolejbusowych. -Systemy diagnostyki technicznej odbieraków prądu kolejowych i tramwajowych. -Napędy trakcyjne z silnikami z magnesami trwałymi i sterowaniem cyfrowym.
 • Oferta usług:
-Ekspertyzy techniczne dotyczące urządzeń elektrycznych w transporcie miejskim. -Pomiary w urządzeniach trakcji elektrycznej. -Doradztwo w zakresie urządzeń i eksploatacji trakcji elektrycznej. -Projektowanie napędów specjalnych małej mocy. -Ocena zagrożeń elektromagnetycznych w transporcie. -Szkolenia specjalistyczne w zakresie trakcji elektrycznej (kursy, studia podyplomowe).
18-12-2018 - 18-12-2018

wyświetlono 14 razy