Katedra Mechaniki Budowli - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska

Agnieszka Tomaszewska

dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Jarosław Górski

Jarosław Górski

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski

Paweł Kłosowski

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Marcin Krajewski

Marcin Krajewski

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Ireneusz Kreja

Ireneusz Kreja

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Marcin Kujawa

Marcin Kujawa

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Izabela Lubowiecka

Izabela Lubowiecka

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Anna Pestka

Anna Pestka

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Marek Skowronek

Marek Skowronek

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Łukasz Smakosz

Łukasz Smakosz

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Mateusz Sondej

Mateusz Sondej

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Karol Winkelmann

Karol Winkelmann

dr inż.

Opis

Nasza działalność naukowo-badawcza koncentruje się na zagadnieniach mechaniki o szerokim spektrum aplikacyjnym w przemyśle. Specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów dotyczących różnych struktur bazując na badaniach eksperymentalnych i modelowaniu komputerowym. Możemy się pochwalić doskonałą znajomością liniowych i nieliniowych zagadnień statyki i dynamiki oraz technik optymalizacji i diagnostyki konstrukcji. Określamy niezawodność konstrukcji, badamy problemy zniszczenia, identyfikujemy właściwości mechaniczne materiałów. Realizujemy projekty naukowe dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Centrum Nauki, czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 • Szczegółowe obszary naszej specjalizacji to:
 • Mechanika konstrukcji cienkościennych, stateczność konstrukcji metalowych;
 • Membranowo-linowe konstrukcje powierzchniowe;
 • Konstrukcje drewniane, obiekty zabytkowe,
  konstrukcje tensegrity;
 • Konstrukcje kompozytowe;
 • Badania konstrukcji rzeczywistych i laboratoryjne;
 • Identyfikacja właściwości materiałów
  konstrukcyjnych;
 • Biomechanika, biomimetyka.
Ilustracja publikacji

Zakres świadczonych usług

 • Analizy numeryczne
  - analizy MES wytrzymałości ogólnej konstrukcji
  budowlanych i urządzeń mechanicznych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowej,
  - analizy odpowiedzi statycznej i dynamicznej konstrukcji.
 • Badania konstrukcji
  - pomiary naprężeń i przemieszczeń przy obciążeniu statycznym,
  - pomiary drgań lokalnych i generalnych,
  - identyfikacja uszkodzeń.
 • Badania metali, tworzyw sztucznych, tkanin technicznych
  i implantów medycznych
  - badania wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej w niskich i wysokich temperaturach,
  - identyfikacja charakterystyk materiałowych.
 • Badania modelowe
  - badania modelowe elementów konstrukcyjnych,
  układów murowych, systemów biomechanicznych.

Główne wyposażenie laboratorium

 • Maszyna wytrzymałościowa Zwick-Roell Z0/400
  o maksymalnym obciążeniu jednoosiowym 40t,
 • Maszyna wytrzymałościowa Zwick-Roell Z0/20
  o maksymalnym obciążeniu jednoosiowym 2t,
 • Maszyna wytrzymałościowa Biax Zwick
  do badań dwuosiowych o maksymalnym obciążeniu każdej osi 2t,
 • Komputery obliczeniowe dużej mocy
  i specjalistyczne oprogramowanie.

Tematyka badawcza

Aktualnie działalność naukowo-badawcza Katedry koncentruje się, na następujących zagadnieniach: modelowanie konstrukcji, identyfikacja modeli, mechanika konstrukcji cienkościennych, konstrukcje kompozytowe, nieliniowa statyka i dynamika, teoria niezawodności, problemy zniszczenia, optymalizacja konstrukcji, analiza wrażliwości, identyfikacja uszkodzeń konstrukcji, analiza wpływu drgań na budowlę, czy biomechanika.

Oferta usługowa

 • analizy MES wytrzymałości ogólnej konstrukcji budowlanych i urządzeń mechanicznych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowej,
 • analizy odpowiedzi dynamicznej konstrukcji.
 • Badania drgań:
- pomiary drgań lokalnych i generalnych konstrukcji lądowych, w tym konstrukcji zabytkowych, - pomiary drgań układów napędowych.
 • Badania metali, tworzyw sztucznych i tkanin technicznych:
- badania wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej w niskich i wysokich temperaturach, - identyfikacja charakterystyk materiałowych.
 • Badania modelowe:
- badania modelowe elementów hal stalowych, konstrukcji murowych, układów biomechanicznych.

Oferta badawcza

 • Stateczność konstrukcji metalowych
 • Membranowo-linowe konstrukcje powierzchniowe
 • Badania laboratoryjne właściwości materiałów konstrukcyjnych
 • Konstrukcje drewniane
 • Niezawodność konstrukcji. Metody probabilistyczne w obliczeniach inżynierskich. Wrażliwość i optymalizacja konstrukcji.
 • Konstrukcje warstwowe
 • Obiekty zabytkowe
 • Modelowanie teoretyczne połączeń w złożonych konstrukcjach powłokowych oraz zmian fazowych materiału w powłokach regularny
 • Konstrukcje tensegrity
 • Analiza pracy sklepień murowych pod obciążeniem dynamicznym
 • Biomechanika

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 1854 razy